Bier, Boeken en Brabant Brabantsbier.eu » RSS feed Bier, Boeken en Brabant Valid RSS feed

Een oude tekening van Verenigde Bierbrouwerijen Breda - Rotterdam BV

Tekening van het lagergebouw (Breda omstreeks 1989)
Tekening van het lagergebouw (Breda omstreeks 1989). Er was een verhoging van de lagercapacitiet nodig omdat het Oranjeboom Bier werd geherïntroduceerd.

Artikel geplaatst op 30 september 2020 in de rubriek Brabants bier

Gebrouwen door Vrouwen

Van brouwhobby tot succesvol biermerk

Het verhaal van twee jonge zussen die in korte tijd het populaire merk Gebrouwen door Vrouwen oprichtten in een wereld die gedomineerd wordt door mannen.
Wat begon als een gezellige hobby in Do's keuken, groeide in vijf jaar tijd uit tot een biermerk dat in 600 kroegen wordt geschonken, in 700 supermarkten verkrijgbaar is en dat zelfs een eigen bar heeft! Hoe dat zo gekomen is? De zussen Tessel & Do gingen gewoon met enorm veel plezier aan de slag met hun droom en werden zo eigenlijk per ongeluk ondernemers. Ze runnen nu een zeer succesvol bedrijf met 15 werknemers (14 vrouwen en één man).
Dit is hun verhaal: inspirerend en heel erg leuk. Stap voor stap nemen ze je aan de hand van bier mee in hun start-up-verhaal. Zo leer je hoe je bier brouwt en lees je tegelijkertijd over hoe ze op hun bek gingen, over de successen en natuurlijk over vrouw-zijn in een mannenwereld: hoe je daar gebruik van kunt maken en hoe het tegen je kan werken, maar vooral over doen wat je leuk vindt! Een must-read voor iedereen die wil ondernemen, iedereen die van bier houdt of iedereen die gewoon graag geïnspireerd wil raken door twee succesvolle jonge vrouwen.

Tessel de Heij & Dorris de Heij - Gebrouwen door Vrouwen

Gebrouwen door Vrouwen
Van brouwhobby tot succesvol biermerk
Tessel de Heij & Dorris de Heij, opgetekend door Eva de Jong
2020 (mei) - Meulenhoff Boekerij B.V., Amsterdam
205 pagina's
ISBN 9789022589229
Prijs € 20,00

Artikel geplaatst op 15 mei 2020 in de rubriek Boeken

Biernieuws

PINT regio Noord-Brabant is een afdeling van de landelijke vereniging PINT. Zij werd opgericht op 3 september 1988 om aan het lidmaatschap van PINT een extra tintje te geven. Een landelijke vereniging is mooi, maar een echt verenigingsleven kent PINT niet. Men koos destijds de naam PINT regio Midden-Brabant, omdat de meeste leden uit de buurt van Tilburg kwamen. Later meldden zich ook leden uit heel Brabant en werd besloten tot een naamsverandering. De vrienden bijdrage is € 12,00. Vrienden ontvangen 3x per jaar het blad "Biernieuws" met daarin informatie over regioactiviteiten en met nieuws over bier en brouwerijen. Partner-vrienden zijn ook welkom. De regio organiseert maandelijks een stamtafelproeverij en jaarlijks een fietstocht en een nieuwjaarsborrel. Daarnaast is er twee maal per jaar een excursie naar een brouwerij. De stamtafelproeverij, het gezelligste samenzijn dat men zich maar kan voorstellen, wordt maandelijks gehouden op de derde woensdag van de maand. Op deze avonden staat het proeven van diverse bieren en het vastleggen van de smaakwaarneming centraal. Voor actuele informatie, zie de website.

Cover Biernieuws

Biernieuws
Is een uitgave van PINT regio Noord-Brabant, Tilburg
Redactie René Delisse en Hans Majoor. Biernieuws verschijnt 3 x per jaar. Bekijk hier een inkijkexemplaar (juli 2019).

Artikel geplaatst op 11 april 2020 in de rubriek Boeken

Clubblad De Roerstok

"De Roerstok" is een vereniging van amateur bierbrouwers met Tilburg als thuisbasis, maar met leden uit het hele land (en buitenland). De vereniging is in 1984 opgericht, en heeft tot doel het amateur bierbrouwen te bevorderen. Dit doet de Roerstok o.a. door het organiseren van verschillende activiteiten; zo wordt er 10 keer per jaar een clubblad uitgegeven en een clubavond georganiseerd. Ook organiseert de club elk jaar een clubkampioenschap, en dagen waarop er gezamenlijk gebrouwen wordt. Verder geeft de club om de paar maanden een brouwcursus. Verdere informatie over deze vereniging en over het bierbrouwen kun je vinden op de vele pagina's van de website.

Cover Clubblad De Roerstok

Clubblad De Roerstok
Een uitgave van Amateur Bierbrouwersvereniging De Roerstok, Tilburg
Hoofdredacteur Paul Langenberg. Het blad verschijnt 10 x per jaar, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Lidmaatschap is € 40,00 per jaar. Donateurschap € 20,00 per jaar en geeft recht op ontvangst van het clubblad. Het contributiejaar is van 1 januari t/m 31 december. Bekijk een inkijkexemplaar (maart 2020).

Artikel geplaatst op 7 maart 2020 in de rubriek Boeken

Brouwerij "De Zwaan" opgenomen in het Bavariaconcern

Na een bestaan van 250 jaren is brouwerij "De Zwaan" in het Brabantse Berlicum bij 's Bosch opgenomen in het Bavariaconcern. Gedurende al die jaren was de brouwerij in handen geweest van de familie Godschalx, die haar verwierf door een huwelijk in 1716 met de brouwers-weduwe Van Tongeren.

In 1907 werd "De Zwaan" de eerste stoom-brouwerij. Er is wel een Godschalx-opvolger in het bedrijf, die doorkneed is in het brouwersvak, doch vernieuwingen zouden teveel aan investeringen kosten, zodat men het nu heeft overgedaan.

(Bron: Limburgsch Dagblad, 17-12-1969)

Artikel geplaatst op 30 september 2019 in de rubriek Brabants bier

Mouttoren van voormalige brouwerij De Kroon in Boxtel blijft wellicht overeind

Boxtel (15-7-2019) - De mouttoren van de voormalige bierbrouwerij De Kroon in Boxtel bij de dubbele overweg blijft wellicht overeind als de fietstunnel onder het spoor in de Tongersestraat wordt gerealiseerd.

Voormalige brouwerij 'De Kroon' aan de van Hornstraat is een gebouw dat kenmerkend is voor het rijke brouwersverleden dat Boxtel heeft en velen zullen het gebouw met zijn herkenbare mouttoren kennen. Het gebouw is door de monumentencommissie naar eigen zeggen waardevol genoeg bevonden om gemeentelijk monument te worden maar er is echter afgezien van aanwijzen tot monument.

D66 pleit er al lange tijd voor om bij de bouw van de fietstunnel onder het spoor in de Tongersestraat rekening te houden met de voormalige bierbrouwerij, die naast de toekomstige onderdoorgang staat.

Etiket Kronenbier Munchener Boxtel - Gebotteld in de brouwerij - Alc. 5%

Op de geplande locatie van de fietstunnel bevindt zich op dit moment het complex van drankengroothandel de Leijer. Een complex dat rond het jaar 1900 is gebouwd, als "brouwerij de Kroon". Al lang voordat dit complex gebouwd werd stonden in dit stukje van de wijk Breukelen verschillende brouwerijen en herbergen. Boxtel is van oudsher een echt brouwersdorp met vele thuisbrouwers en professionele brouwers. De eerste melding van een brouwerij op dezelfde plek als de huidige brouwerij in ruste is brouwerij "de roode leeuw" in 1733.

Artikel geplaatst op 15 juli 2019 in de rubriek Brabants bier

Het bierbrouwersgeslacht Prinsen

De opkomst en neergang van brouwerij De Kroon in Nuenen

Van 1879 tot 1927 was er in Nuenen een bierbrouwerij gevestigd onder de naam De Kroon. Het nu nog bestaande pand aan het Park is al sinds lange tijd in gebruik als café.
De bierbrouwer was Janus Prinsen, die de roerstok later aan zijn zoon Karel heeft overgegeven. Zij zijn voortgekomen uit een familie waar vanaf 1792 mannen uit vier opeenvolgende generaties Prinsen voor het ambacht van bierbrouwer hebben gekozen. Door hen zijn er brouwerijen gevestigd in Aarle-Rixtel, Mierlo en Nuenen. In het artikel wordt verhaald langs welke generaties Prinsen de Nuenense brouwerij tot stand is gekomen.
Het fullcolour cultuurhistorisch magazine Drijehornickels wordt drie keer per jaar door heemkundekring De Drijehornick uitgegeven. De leden van de heemkundekring krijgen de Drijehornickels gratis in de bus. Voor andere geïnteresseerden is het tijdschrift voor € 4,50 te koop in het Heemhuis van De Drijehornick, Papenvoort 15A te Nuenen.

Het bierbrouwersgeslacht Prinsen - verschenen in Drijehornickels (jaargang 28 - nr. 1 - april)

Het bierbrouwersgeslacht Prinsen
De opkomst en neergang van brouwerij De Kroon in Nuenen
Hans Korpershoek
Verschenen in: Drijehornickels – cultuurhistorisch tijdschrift Nuenen - Gerwen - Nederwetten Eckart (jaargang 28 - nr. 1 - april)
2019 Heemkundekring De Drijehornick, Nuenen
ISSN 1381-3226
Pagina 21-31

Artikel geplaatst op 6 mei 2019 in de rubriek Boeken

Kroegentocht Dongen

72 cafés en brouwerijen

Met zoveel cafés in de gemeente moet de Dongenaar in het verleden wel een echte kroegtijger zijn geweest. In dit boek worden 72 horecagelegenheden en brouwerijen in Dongen, Dongen-Vaart en Klein-Dongen beschreven die bestaan hebben van 1775 tot heden. Al deze cafés hadden hun eigen verenigingen en clubs en zorgden voor vertier en gezelligheid. Er werd gedanst bij Mussis Sacrum of Wilhelmina. Er werd carnaval gevierd bij Central, De Herberg of De Viersprong. Er werd gedart bij de Blauwe Aap od De Valk. Voor een partijtje biljart kon men bij elk café terecht en voor een kop koffie trok je 's morgens om 10 uur al aan de bel. Tijdens de Dongense kermis ging men op matinee nadat eerst de spaarkast was geleegd. Geen café zonder bier, daarom ook aandacht voor enkele Dongense brouwerijen. Dit boek neemt u mee op kroegentocht door Dongen en laat u zo het verleden herleven en de herinnering bewaren. Proost!

Peter Visser - Kroegentocht Dongen

Kroegentocht Dongen
72 cafés en brouwerijen
Peter Visser (met medewerking van Mari van Os, Dimph van den Oever-van Dongen, Annie Kluwer-van Dongen, Marion Vermeulen-Panis, Jacqueline Schilders, Paulo Melis, Jo Brassé, Ad Hessels)
Vormgeving Prinses op de Erwt (Erna van Eerdewijk)
2018 (juni)
160 pagina's
ISBN 9789082692082
Prijs € 17,50
Meer informatie via deze Facebook-pagina.

Artikel geplaatst op 23 februari 2019 in de rubriek Boeken

Enkele oude plaatjes van de abdij Koningshoeven

Trappistenklooster en Bierbrouwerij (Ansichtkaart collectie Brabantsbier.eu)
Trappistenklooster en Bierbrouwerij (Ansichtkaart collectie Brabantsbier.eu)

Boven abdij Koningshoeven van de trappisten en hun bierbrouwerij. Onder de Markt met de kerk van het Heike (Tilburg)
Boven abdij Koningshoeven van de trappisten en hun bierbrouwerij. Onder de Markt met de kerk van het Heike en op de achtergrond het voormalige gemeentehuis. In het midden het wapen van de gemeente Tilburg. (Ansichtkaart 1900 Regionaal Archief Tilburg)

Tilburg - Trappistenklooster
Tilburg, Trappistenklooster, Catharijneconvent. De Abdij van Onze Lieve Vrouw van Koningshoeve herbergt het niet alleen het klooster maar ook de Brouwerij de Koningshoeve (die vroeger De Schaapskooi heette). De brouwerij heeft een rijke historie. Een bier mag alleen de naam Trappistenbier dragen als het binnen de muren van een Trappistenklooster onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de monniken wordt gebrouwen (alhoewel er tegenwoordig steeds meer leken bij het brouwen betrokken zijn). De Trappister monniken begonnen met het brouwen van hun bier in 1884 en in 2009, toen de brouwerij 125 jaar bestond, brouwde men een bijzonder biertje "La Trappe" (genoemd naar het klooster in Frankrij). Het bier werd zo populair dat het nu nog geschonken wordt. Behalve de brouwerij herbergt het klooster ook nog een kaasmakerij en is er een gasthuis voor hen die rust / bezinning zoeken. (Ansichtkaart 1904 Regionaal Archief Tilburg)

Meer over Abdij Koningshoeven op Brabantsbier.eu.

Artikel geplaatst op 26 juli 2018 in de rubriek Brabants bier

Bierbrouwen voor Dummies

In Bierbrouwen voor Dummies leer je de eerste stappen van het bierbrouwen. Eerst lees je hoe je kunt brouwen met een bierkit. Daarna kun je naar het echte werk: brouwen met mout. Je krijgt uitleg over de grondstoffen en de apparatuur waarmee bier wordt gebrouwen en je leest alles wat je moet weten over het brouwproces. Natuurlijk zijn er ook recepten voor je eerste brouwsels met mout. En mocht het even mis zijn gegaan, dan word je met duidelijke instructies weer op de goede weg gezet!

Jacques Bertens - Bierbrouwen voor Dummies

Brabander Jacques Bertens brouwt al 38 jaar zijn eigen bier. De door hem opgezette website Hobbybrouwen.nl is toonaangevend voor de Nederlandstalige hobbybrouwers. In 2013 won hij de Brand Bierbrouwwedstrijd. Zijn stevig blond bier is sindsdien te koop in supermarkten en de horeca.

Bierbrouwen voor Dummies
Jacques Bertens
2018 (september) - BBNC Uitgevers
192 pagina's
ISBN 9789045355542
Prijs € 14,99
Bestellen via Bol.com of Bruna.nl.

Artikel geplaatst op 15 juni 2018 in de rubriek Boeken

← Deze berichten zijn nieuwer
Deze berichten zijn ouder →