Beers (gemeente Cuijk)

Brouwerijen in 1816
bron: Brugmans - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw
Beers: 2 brouwerijen met boerenknegts.
Voormalige staat:De eene brouwerij floreerde sterk voorde fransche revolutie en de anderen, die voor 3 jaren een begin heeft gemaakt, ging slap.
Huidige staat:Beide in een afnemende toestand.
Consumptie:In de gemeente en bijgelegene dorpen.
Linden: 1 brouwerij met 1 werklid.
Voormalige staat:Is altijd goed geweest.
Huidige staat:Wordt alsnog met voorspoed voortgezet.
Consumptie:Binnenlands.
Brouwerijen vanaf 1900
bron: Friedrich - Brauereiverzeichnis Niederlande (1997)
Geen gegevens bekend.