Brabants bier in het nieuws

Als de Bliksem nu nog die bierbrouwerij: 'En die komt er!'

De Bredase bierbrouwerij Bliksem wil naar de top van Nederland. De plek hebben ze al, het prijswinnende bier ook, het wachten is alleen op de eigen brouwinstallatie.


www.crowdaboutnow.nl/bliksem

Lees meer op de website van BN DeStem | 7 juli 2020 | door Joost Klaverdijk


VisitBrabant | hiermoetjezijninbrabant.nl

Drink lokaal, koop Brabants bier !

Nederlandse brouwerijen niet gesteund door corona-regeling TOGS

Helft van onafhankelijke brouwerijen in Nederland vreest voor banen

De branchevereniging voor onafhankelijke bierbrouwerijen, CRAFT, luidt de noodklok voor de brouwerijen in Nederland. Ondanks het uitgebreide pakket aan noodmaatregelen in verband met de huidige coronacrisis, dreigen met name de kleinere brouwerijen (met een jaarproductie tot een miljoen hectoliter) buiten de boot te vallen. "Dit is een verontrustende situatie voor deze branche, die een aanzienlijke bijdrage levert aan de werkgelegenheid in ons land", zegt CRAFT-voorzitter Michel Ordeman.

craftbrouwers.nl

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) wordt toegekend op basis van zogenaamde SBI-codes, welke de aard van de werkzaamheden aangeven. Tot op heden zijn de codes voor 'bierbrouwerijen' niet aan de lijst met in aanmerking komende sectoren toegevoegd. "En dat terwijl brouwerijen nauw verweven zijn met de horeca. Onze recente impact analyse laat zien dat bijna 60% van de brouwerijen verwacht binnen nu en zes maanden in ernstige continu´teitsproblemen te komen als deze crisis aanhoudt. Ongeveer een derde zelfs binnen drie maanden. Bijna de helft verwacht concreet arbeidscontracten niet te kunnen verlengen of zelfs personeel te moeten ontslaan.", aldus Ordeman. "Het is zorgwekkend om te zien hoe onze branche tot nu toe niet in aanmerking komt voor deze specifieke steunmaatregel. Voor velen zou de TOGS-maatregel net dat cruciale steuntje in de rug kunnen geven."

De impact analyse laat op basis van meer dan 100 respondenten verder zien dat de omzetdaling voor alle brouwerijen een feit is. Gemiddeld bedraagt die daling bij de respondenten maar liefst 70%, met uitschieters naar 90%. Dit is voornamelijk een gevolg van de sluiting van horeca sinds 15 maart j.l.: alle brouwerijen geven dit aan als primaire reden voor de omzetdaling. Voor 90% procent van de brouwerijen geldt dat er een deel wordt opgevangen door nieuwe vormen van rechtstreekse verkoop aan de consument, bijvoorbeeld via creatieve methoden zoals drive-through bierverkoop, maar dit maakt het omzetverlies bij lange na niet goed. Een belangrijke factor is het afgelasten van festivals. Ook ziet 40% van de respondenten minder afname bij supermarkten en retail. Bij slijterijen en speciaalzaken ziet zelfs 60% een daling in de afzet.

Vooral brouwerijen met eigen horeca worden hard getroffen. "Een flink aantal brouwerijen baseert het businessmodel op het hebben van een eigen taproom of proeflokaal. Als die wegvalt, zakt de bodem onder je onderneming vandaan", licht Ordeman toe.

Ordeman roept daarom nogmaals op om bierbrouwerijen ook in aanmerking te laten komen voor de TOGS-regeling. "Wij zetten onze inspanningen in nauwe samenwerking met de collega's van Nederlandse Brouwers en gerelateerde brancheverenigingen onvermoeibaar voort, en rekenen op een snelle ommekeer in deze situatie. Ook bierbouwers horen bij ondernemend Nederland", besluit Ordeman.

De volledige resultaten van de impact analyse zijn te vinden via deze link.

Over CRAFT
CRAFT is de branchevereniging van onafhankelijke brouwers in Nederland. De vereniging ondersteunt meer dan 160 brouwerijen met promotie en belangenbehartiging richting markt, media en politiek. Daarnaast organiseert de vereniging verschillende bijeenkomsten waaronder de jaarlijkse Dutch Craft Beer Conference.

Mouttoren van voormalige brouwerij De Kroon in Boxtel blijft wellicht overeind

Boxtel (15-7-2019) - De mouttoren van de voormalige bierbrouwerij De Kroon in Boxtel bij de dubbele overweg blijft wellicht overeind als de fietstunnel onder het spoor in de Tongersestraat wordt gerealiseerd.

Voormalige brouwerij 'De Kroon' aan de van Hornstraat is een gebouw dat kenmerkend is voor het rijke brouwersverleden dat Boxtel heeft en velen zullen het gebouw met zijn herkenbare mouttoren kennen. Het gebouw is door de monumentencommissie naar eigen zeggen waardevol genoeg bevonden om gemeentelijk monument te worden maar er is echter afgezien van aanwijzen tot monument.

D66 pleit er al lange tijd voor om bij de bouw van de fietstunnel onder het spoor in de Tongersestraat rekening te houden met de voormalige bierbrouwerij, die naast de toekomstige onderdoorgang staat.

Etiket Kronenbier Munchener Boxtel - Gebotteld in de brouwerij - Alc. 5%

Op de geplande locatie van de fietstunnel bevindt zich op dit moment het complex van drankengroothandel de Leijer. Een complex dat rond het jaar 1900 is gebouwd, als "brouwerij de Kroon". Al lang voordat dit complex gebouwd werd stonden in dit stukje van de wijk Breukelen verschillende brouwerijen en herbergen. Boxtel is van oudsher een echt brouwersdorp met vele thuisbrouwers en professionele brouwers. De eerste melding van een brouwerij op dezelfde plek als de huidige brouwerij in ruste is brouwerij "de roode leeuw" in 1733.

Waar werd in 1916 echt Trappistenbier gedronken in Tilburg?

Advertentie uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 9 augustus 1916

Een advertentie uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 9 augustus 1916